Tietosuojaseloste

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita vapaaehtoisesti jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme sivuston parantamiseen.

Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Ämyri ry:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Ämyri ry
1634664-7

Mika Pihlainen
Härsiläntie 31, 62100 Lapua
mika.pihlainen@netikka.fi
Puh. +358 41 7035 419

Rekisterin nimi

Ämyri ry:n jäsen- ja bändirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti asiakassuhteiden hoitamiseen.

Rekisteri on Ämyri ry:n omaan käyttöön tarkoitettu rekisteri. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on jäsenyys, promootio tai muu asiallinen yhteys, jäsenen antama lupa tai toimeksianto. Rekisterin tietoja käytetään jäsenyyksien hoitamiseen ja kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä markkinointiviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Jäsenyyden hoitamiseen liittyviä tietoja on mm:

 • Jäsenen tai bändin nimi sekä yhteyshenkilön nimi
 • Sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivujen osoite sekä promootiomateriaali

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään jäsenyyden päättymiseen saakka tai kunnes bändi haluaa poistaa tiedot rekisteristä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja seuraavista lähteistä:

 • Henkilöltä itseltää
 • Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.
Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille rekisteriin merkityn henkilön tilaamien palveluiden toteuttamiseksi.

Evästeiden käyttö

Ämyri ry käyttää sivuillaan cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla Ämyri ry pystyy jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli vieraileva käyttäjä ei halua Ämyri ry:n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

 • tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse
 • sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin
 • tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
 • Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.